Facebook

Sözlük

stagnant

adjective

Türkçe'si durgun,sakin
Tür adjective
Örnek Cümle
Entropy is a physical property like temperatureand pressure, and measures how close a systemhas come to reaching stagnant equilibrium.
Entropi sıcaklık ve basınç gibi fiziksel bir özelliktir vebir sistemin durgun dengeye ne kadar ulaştığınıölçer.