Facebook

Sözlük

stand

verb

Türkçe'si durmak,dikilmek
Tür verb
Örnek Cümle
Unable to stand city life any longer, my parents have decided to settle in a small town.
Şehir yaşamına daha fazla dayanamadıkları için, annem ve babam küçük bir kasabaya yerleşmeye karar verdiler.

noun

Türkçe'si tutum, tezgah, ayaklık
Tür noun
Örnek Cümle
Many USA presidents are remembered for their great work, but two, George Washington and Abraham Lincoln, stand above all the others.
Pek çok ABD başkanı, yaptıkları büyük işlerle hatırlanır ama ikisi, George Washington ve Abraham Lincoln, diğer hepsinin üzerinde yer alır.