Facebook

Sözlük

stand

verb

Türkçe'si durmak,dikilmek
Tür verb
Örnek Cümle
Unable to stand city life any longer, my parents have decided to settle in a small town.
Şehir yaşamına daha fazla dayanamadıkları için, annem ve babam küçük bir kasabaya yerleşmeye karar verdiler.

noun

Türkçe'si tutum, tezgah, ayaklık
Tür noun
Örnek Cümle
Compared with the ape skeleton, the human skeleton possesses distinct differences that reflect our ability to stand erect and walk on two feet.
Maymun iskeletiyle karşılaştırıldığında, insan iskeleti, ayakta dik durma ve iki ayak üzerinde yürüme yeteneğimizi yansıtan belirgin farklılıklara sahiptir.