Facebook

Sözlük

stand

verb

Türkçe'sidurmak,dikilmek
Türverb
Örnek Cümle
Many USA presidents are remembered for their great work, but two, George Washington and Abraham Lincoln, stand above all the others.
Pek çok ABD başkanı, yaptıkları büyük işlerle hatırlanır ama ikisi, George Washington ve Abraham Lincoln, diğer hepsinin üzerinde yer alır.

noun

Türkçe'situtum, tezgah, ayaklık
Türnoun
Örnek Cümle
Compared with the ape skeleton, the human skeleton possesses distinct differences that reflect our ability to stand erect and walk on two feet.
Maymun iskeletiyle karşılaştırıldığında, insan iskeleti, ayakta dik durma ve iki ayak üzerinde yürüme yeteneğimizi yansıtan belirgin farklılıklara sahiptir.