Facebook

Sözlük

standard

adjective

Türkçe'sistandart,olağan
Türadjective
Örnek Cümle
We have a higher standard of living than they have.
Onlardan daha yüksek hayat standardına sahip bulunuyoruz.

noun

Türkçe'sistandart,ölçüt
Türnoun
Örnek Cümle
Luxembourg owes its high standard of living, in part, to the fact that the labour force makes up almost half of its population.
Lüksemburg, yüksek yaşam standardını kısmen, nüfusunun neredeyse yansını çalışan kesimin oluşturmasına borçludur.