Facebook

Sözlük

standard

adjective

Türkçe'sistandart,olağan
Türadjective
Örnek Cümle
We have a higher standard of living than they have.
Onlardan daha yüksek hayat standardına sahip bulunuyoruz.

noun

Türkçe'sistandart,ölçüt
Türnoun
Örnek Cümle
These units were only approximate, because their standard - the human body - was not constant.
Bu birimler yalnızca yaklaşık birimlerdi, çünkü ölçü aldıkları insan vücudu değişmez değildi.