Facebook

Sözlük

star

verb

Türkçe'sibaşrol oynamak
Türverb
Örnek Cümle
Astronomers point out that the universe does not consist solely of the star system which includes the sun and the planets.
Gökbilimciler, evrenin, sadece güneş ve gezegenleri içine alan yıldız sisteminden oluşmadığını belirtirler.

noun

Türkçe'siyıldız; ünlü
Türnoun
Örnek Cümle
In the past few years, astronomers have detected giant, Jupiter-sized planets in more than a dozen star systems beyond our own.
Son birkaç yıl içinde gökbilimciler, kendi sistemimizin ötesinde bir düzineden fazla yıldız sisteminde Jüpiter büyüklüğünde dev gezegenler ortaya çıkarmışlardır.