Facebook

Sözlük

start

verb

Türkçe'sibaşlamak; çalıştırmak
Türverb
Örnek Cümle
At the start of World War I, Romania proclaimed its neutrality, but later joined the war against Germany and her allies.
I. Dünya Savaşı’nın başında Romanya tarafsızlığını ilân etti; ancak, daha sonra Almanya ve müttefiklerine karşı savaşa katıldı.

noun

Türkçe'sibaşlangıç
Türnoun
Örnek Cümle
Money can bring down governments, start wars, create power or poverty.
Para, hükümetleri devirebilir, savaşları başlatabilir, güç ya da yoksulluk yaratabilir.