Facebook

Sözlük

state

verb

Türkçe'siifade etmek
Türverb
Örnek Cümle
Today's state and a higher level global warming is often a threat to earth's existence.
Bugünün durum ve yüksek ölçüdeki küresel ısınması çoğu zaman dünyanın varlığı için bir tehdittir.

noun

Türkçe'sidurum; devlet
Türnoun
Örnek Cümle
Overrun by the Austro-German armies in WorldWar I, Poland declared its independence onNovember 11, 1918, and on June 20, 1919, wasrecognized as an independent state by the Treatyof Versailles.
Avusturya-Alman ordularınca I. Dünya Savaşı‘nda işgal edilmiş olan Polonya, 11 Kasım 1918‘de bağımsızlığını ilân etmiş ve Versailles Antlaşması‘yla20 Haziran 1919‘da bağımsız bir devlet olarak tanınmıştır