Facebook

Sözlük

state

verb

Türkçe'siifade etmek
Türverb
Örnek Cümle
Germany‘s far-right National Democratic Party upset the other parties by winning nearly 10 percent of the votes in the economically depressed state of Saxony last year.
Almanya‘nın aşırı sağ Ulusal Demokratik Partisi, geçen yıl, ekonomik olarak geri kalmış Saksonya eyaletinde, oyların hemen hemen yüzde onunu kazanarak diğer partilerin canını sıktı.

noun

Türkçe'sidurum; devlet
Türnoun
Örnek Cümle
The Minister of State substituted the offices of Prime Minister and Minister of Foreign Affairs.
Devlet bakanı, Başbakan ve Dış işleri Bakanlıklarına da vekalet etti.