Facebook

Sözlük

static

adjective

Türkçe'si durgun, hareketsiz
Tür adjective
Örnek Cümle
This slightly greater force is called static friction.
Bir yüzeyin öteki üzerinde hareketinin sürmesi için yenilmesi gereken güç ise kayma sürtünmesi olarak bilinir.

noun

Türkçe'si statik
Tür noun
Örnek Cümle
Airships can remain static in the air and are being used by the American navy for observation of icebergs in the Arctic.
Uzay gemileri havada hareketsiz kalabilmektedir ve Amerikan Deniz Kuvvetleri tarafından Kuzey Kutbundaki aysbergleri inceleme amacıyla kullanılmaktadır.