Facebook

Sözlük

statistical

adjective

Türkçe'si istatiksel
Tür adjective
Örnek Cümle
In almost every phase of business some statistical techniques are used.
İşin hemen her aşamasında kimi sayısal teknikler kullanılır.