Facebook

Sözlük

step

verb

Türkçe'si adım atmak; basmak
Tür verb
Örnek Cümle
China's oil consumption per person is still only one-fifteenth of that in America, but it is inevitable that China's energy demands will grow in step with its income.
Çin'in kişi başına petrol tüketimi halen Amerika'dakinin on beşte biridir fakat Çin'in enerji talebin geliriyle orantılı olarak artması kaçınılmazdır.

noun

Türkçe'si adım; basamak
Tür noun
Örnek Cümle
A historic step was taken in 1948 with the Universal Declaration of Human Rights, which proclaims the universality of human rights.
İnsan haklarının evrenselliğini ilan eden İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’yle 1948’de tarihî bir adım atılmıştır.