Facebook

Sözlük

step

verb

Türkçe'siadım atmak; basmak
Türverb
Örnek Cümle
China's oil consumption per person is still only one-fifteenth of that in America, but it is inevitable that China's energy demands will grow in step with its income.
Çin'in kişi başına petrol tüketimi halen Amerika'dakinin on beşte biridir fakat Çin'in enerji talebin geliriyle orantılı olarak artması kaçınılmazdır.

noun

Türkçe'siadım; basamak
Türnoun
Örnek Cümle
Like most sports, skiing must be learnt step by step, with plenty of practice.
Çoğu spor gibi, kayak da, bol pratik yaparak aşama aşama öğrenilmelidir.