Facebook

Sözlük

step

verb

Türkçe'si adım atmak; basmak
Tür verb
Örnek Cümle
A historic step was taken in 1948 with the Universal Declaration of Human Rights, which proclaims the universality of human rights.
İnsan haklarının evrenselliğini ilan eden İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’yle 1948’de tarihî bir adım atılmıştır.

noun

Türkçe'si adım; basamak
Tür noun
Örnek Cümle
Analysis of data is the first step in directing events towards a chosen goal.
Verilerin irdelenmesi, olayları, seçilmiş olan bir hedefe doğru yönlendirmede ilk adımdır.