Facebook

Sözlük

still

adjective

Türkçe'si hareketsiz, durgun
Tür adjective
Örnek Cümle
Everything would be very different if your father were still alive.
Baban hâlâ hayatta olsaydı her şey farklı olurdu.

adverb

Türkçe'si hâlâ
Tür adverb
Örnek Cümle
But still you won’t be able to see anything.
Ama yine de bir şey göremeyeceksiniz.

connector

Türkçe'si yine de
Tür connector
Örnek Cümle
She became more and more impatient as days went by and wondered why they still hadn't replied to her application.
Günler geçtikçe daha da sabırsızlanıyor ve başvurusuna neden hala yanıt vermediklerini merak ediyordu.