Facebook

Sözlük

still

adjective

Türkçe'si hareketsiz, durgun
Tür adjective
Örnek Cümle
Don Quixote, one of the greatest classics of European literature, is still appreciated by the present day reader due to its rich narrative style.
Avrupa edebiyatının en büyük klasiklerinden biri olan Don Kişot, zengin anlatım tarzı sayesinde günümüz okuyucusu tarafından hâlâ takdir edilmektedir

adverb

Türkçe'si hâlâ
Tür adverb
Örnek Cümle
If I had known you were still reading those books I wouldn't have taken them away.

connector

Türkçe'si yine de
Tür connector
Örnek Cümle
People have studied the sky since the dawn of civilisation, yet the bulk of what is out there is still unknown.
İnsanlar, uygarlığın doğuşundan beri gökyüzünü incelemişlerdir; ancak orada var olanların büyük çoğunluğu hala bilinmemektedir.