Facebook

Sözlük

still

adjective

Türkçe'sihareketsiz, durgun
Türadjective
Örnek Cümle
I have been waiting since 6 o'clock and still my turn hasn't come.
Saat 6'dan beri beklemekteyim ve henüz sıram gelmedi.

adverb

Türkçe'sihâlâ
Türadverb
Örnek Cümle
While it is true that mistakes provide great opportunities for learning, it is still a lot better to do things the right way.
Hataların öğrenme için büyük fırsatlar sağlaması doğru olsa da yine de bir şeyleri doğru şekilde yapmak çok daha iyidir.

conjunction

Türkçe'siyine de
Türconjunction
Örnek Cümle
The guns were still being fired although the ship was sinking.
Gemi batıyor olmasına rağmen hâlâ ateş ediliyordu.