Facebook

Sözlük

still

adjective

Türkçe'si hareketsiz, durgun
Tür adjective
Örnek Cümle
Don Quixote, one of the greatest classics of European literature, is still appreciated by the present day reader due to its rich narrative style.
Avrupa edebiyatının en büyük klasiklerinden biri olan Don Kişot, zengin anlatım tarzı sayesinde günümüz okuyucusu tarafından hâlâ takdir edilmektedir

adverb

Türkçe'si hâlâ
Tür adverb
Örnek Cümle
She became more and more impatient as days went by and wondered why they still hadn't replied to her application.
Günler geçtikçe daha da sabırsızlanıyor ve başvurusuna neden hala yanıt vermediklerini merak ediyordu.

connector

Türkçe'si yine de
Tür connector
Örnek Cümle
The Prime Minister still puts great emphasis on the need to deal effectively with inflation.
Başbakan, hâlâ enflasyonla etkili bir şekilde mücadele gereğine büyük önem vermektedir.