Facebook

Sözlük

stimulating

adjective

Türkçe'si uyarıcı
Tür adjective
Örnek Cümle
Stress and anxiety are considered as one of the hidden causes behind stimulating a number of diseases such as cancer, diabetes and early aging.
Stres ve kaygı, kanser, şeker hastalığı ve erken yaşlanma gibi bir kaç hastalığı uyaran sebeplerin arkasına gizlenmiş biri olarak düşünülmektedir.