Facebook

Sözlük

stimulation

noun

Türkçe'siteşvik, uyarım, dürtü
Türnoun