Facebook

Sözlük

stolen

adjective

Türkçe'siçalınmış
Türadjective
Örnek Cümle
Both were found with stolen money in their pockets.
Her ikisi de ceplerinde çalınan parayla bulundu.