Facebook

Sözlük

stomachache

noun

Türkçe'sikarın ağrısı
Türnoun

Alternatif öneriler:

customarilycustomarystomach