Facebook

Sözlük

storage

noun

Türkçe'sidepolama
Türnoun
Örnek Cümle
Many plants, particularly those in arid regions, possess storage roots adapted to store water.
Birçok bitki özellikle de kurak bölgelerdekiler, su depolamaya uyum sağlamış depo köklere sahiptir.

Alternatif öneriler:

pastoralrestorationrestorative