Facebook

Sözlük

store

verb

Türkçe'si depolamak
Tür verb
Örnek Cümle
Many plants, particularly those in arid regions, possess storage roots adapted to store water.
Birçok bitki özellikle de kurak bölgelerdekiler, su depolamaya uyum sağlamış depo köklere sahiptir.

noun

Türkçe'si dükkân, depo
Tür noun
Örnek Cümle
Scientists have come up with a type of computer memory that uses atoms to store information.
Bilim adamları, bilgi depolamak için atomları kullananbir bilgisayar bellek türü buldular.