Facebook

Sözlük

store

verb

Türkçe'si depolamak
Tür verb
Örnek Cümle
Scientists have come up with a type of computer memory that uses atoms to store information.
Bilim adamları, bilgi depolamak için atomları kullananbir bilgisayar bellek türü buldular.

noun

Türkçe'si dükkân, depo
Tür noun
Örnek Cümle
A large amount of meat is preserved in the store room.
Çok miktarda et depoda saklanır.