Facebook

Sözlük

store

verb

Türkçe'sidepolamak
Türverb
Örnek Cümle
A large amount of meat is preserved in the store room.
Çok miktarda et depoda saklanır.

noun

Türkçe'sidükkân, depo
Türnoun
Örnek Cümle
Scientists have come up with a type of computer memory that uses atoms to store information.
Bilim adamları, bilgi depolamak için atomları kullananbir bilgisayar bellek türü buldular.