Facebook

Sözlük

straight

adjective

Türkçe'sidüz, doğru, dosdoğru; dürüst
Türadjective
Örnek Cümle
Why won't you give me a straight answer to a simple question?
Basit bir soru için niçin bana kestirme bir cevap vermiyorsun?

adverb

Türkçe'sidümdüz,hemen
Türadverb
Örnek Cümle
Why won't you give me a straight answer to a simple question?
Basit bir soru için niçin bana kestirme bir cevap vermiyorsun?