Facebook

Sözlük

straight

adjective

Türkçe'si düz, doğru, dosdoğru; dürüst
Tür adjective
Örnek Cümle
You ought to have brought her straight home after she had fallen in the river.
Irmağa düştükten sonra onu doğruca eve getirmiş olmanız gerekirdi.

adverb

Türkçe'si dümdüz,hemen
Tür adverb
Örnek Cümle
Why won't you give me a straight answer to a simple question?
Basit bir soru için niçin bana kestirme bir cevap vermiyorsun?