Facebook

Sözlük

straight

adjective

Türkçe'si düz, doğru, dosdoğru; dürüst
Tür adjective
Örnek Cümle
The doctors were unable to pinpoint the cause of hypertension straight away.
Doktorlar hipertansiyonun sebebini hemen belirleyemediler.

adverb

Türkçe'si dümdüz,hemen
Tür adverb
Örnek Cümle
Why won't you give me a straight answer to a simple question?
Basit bir soru için niçin bana kestirme bir cevap vermiyorsun?