Facebook

Sözlük

strangely

adverb

Türkçe'sigarip bir şekilde
Türadverb

Alternatif öneriler:

estrangementstrangestranger