Facebook

Sözlük

strategic

adjective

Türkçe'si stratejik
Tür adjective
Örnek Cümle
The strategic importance of Malta was first recognized by the Phoenicians, who occupied it and established a trade colony there.
Malta’nın stratejik önemi, ilk kez, arayı işgal eden ve orada bir ticaret kolonisi kuran Fenikelilerce anlaşılmıştır.