Facebook

Sözlük

street

noun

Türkçe'si cadde
Tür noun
Örnek Cümle
Most of the houses in this street have been pulled down, but the old shop at the corner has not been touched yet.
Bu sokaktaki evlerin çoğu yıkılmış, ama köşedeki eski dükkâna dokunulmamış.