Facebook

Sözlük

strengthen

verb

Türkçe'si güçlendirmek
Tür verb
Örnek Cümle
The concept of team activities is to strengthen the bonding between the members of a team.
Ekip faaliyetlerinin kavramı ekip üyeleri arasındaki bağlantıyı güçlendirmektir.