Facebook

Sözlük

stress

verb

Türkçe'si vurgulamak
Tür verb
Örnek Cümle
The physical and psychological effects of stress vary from person to person depending upon factors such as age and mental health.
Stresin fiziksel ve psikolojik etkileri, yaş ve ruh sağlığı gibi faktörlere bağlı olarak kişiden kişiye farklılık gösterir.

noun

Türkçe'si gerilim, stres; vurgu
Tür noun
Örnek Cümle
Dealing with the stress of everyday life sometimes can lead to many different problems.
Günlük hayatın stresiyle başa çıkmak bazen çok farklı sorunlara yol açabilir.