Facebook

Sözlük

stressed

adjective

Türkçe'sigerilmiş,vurgulanan
Türadjective
Örnek Cümle
In his opening address at the annual conference, the chairman stressed the need to cut down on expenditure.
Başkan yıllık toplantıyı açış konuşmasında harcamalarda kesinti yapılması gereğini vurguladı.

Alternatif öneriler:

distressedunstressed