Facebook

Sözlük

stressed

adjective

Türkçe'si gerilmiş,vurgulanan
Tür adjective
Örnek Cümle
Thomas Gray, who was an eighteenth-century English poet, stressed that a certain measure of learning and a long acquaintance with the good writers of the past were essential for the writing of good poetry.
Bir on sekizinci yüzyıl İngiliz şairi olan Thomas Gray, iyi şiir yazmak için, belli ölçüde bilginin ve geçmişin iyi yazarlarıyla uzun bir tanışıklığın esas olduğunu vurgulamıştır.

Alternatif öneriler:

put stress onstress