Facebook

Sözlük

stressful

adjective

Türkçe'si gergin,stresli
Tür adjective
Örnek Cümle
Planning a corporate event can be one of the most stressful and time-consuming activities known to humankind.
Kurumsal bir olay planlamak insanoğlunun bildiği en stresli ve zaman alıcı etkinliklerden biri olabilir.

Alternatif öneriler:

put stress onstress