Facebook

Sözlük

stressful

adjective

Türkçe'si gergin,stresli
Tür adjective
Örnek Cümle
Due to the stressful lifestyle of people, a severe pain in head might be common at the end of the day.
İnsanların stresli yaşam tarzları yüzünden, başlarında şiddetli bir ağrı günün sonunda yaygın olabilir.

Alternatif öneriler:

put stress onstress