Facebook

Sözlük

stressful

adjective

Türkçe'sigergin,stresli
Türadjective
Örnek Cümle
Due to the stressful lifestyle of people, a severe pain in head might be common at the end of the day.
İnsanların stresli yaşam tarzları yüzünden, başlarında şiddetli bir ağrı günün sonunda yaygın olabilir.