Facebook

Sözlük

stretch

verb

Türkçe'siuzanmak, germek
Türverb

noun

Türkçe'siuzatma, gerilme
Türnoun