Facebook

Sözlük

strict

adjective

Türkçe'si katı,sert
Tür adjective
Örnek Cümle
The Aztecs had very strict laws to protect common citizens and even slaves from injustice.
Azteklerin, sıradan vatandaşları ve hatta köleleri haksızlıktan koruyan çok katı kanunları vardı.