Facebook

Sözlük

strictly

adverb

Türkçe'si şiddetle, sıkı sıkıya
Tür adverb
Örnek Cümle
Of all the products offered to consumers, food and drugs are the ones most strictly controlled by laws.
Tüketiciye sunulan bütün ürünler içinde, yiyecek ve ilaçlar kanunlarla en sıkı denetlenenlerdir.