Facebook

Sözlük

strike

verb

Türkçe'sivurmak; grev yapmak
Türverb
Örnek Cümle
Cosmic rays are in fact ions that strike the top of the atmosphere at nearly the speed of light and mostly come from beyond the solar system.
Kozmik ışınlar, aslında, atmosferin tepesine hemen hemen ışık hızına yakın bir hızda çarpan ve çoğunlukla güneş sisteminin ötesinden gelen iyonlardır.

noun

Türkçe'sigrev; saldırı
Türnoun
Örnek Cümle
They began widening this road a month ago; but the workmen have been on strike for the last ten days so they haven't got very far with it.
Bu yolu bir ay önce genişletmeye başladılar, fakat işçiler son 10 gündür grevde olduklarından (daha) fazla iş yapamadılar.