Facebook

Sözlük

striking

adjective

Türkçe'si dikkat çekici, çarpıcı
Tür adjective
Örnek Cümle
A striking feature of pregnancy is that bloodpressure and peripheral vascular resistance fallsoon after conception.
Gebeliğin çarpıcı bir özelliği, kan basıncı ve periferalvasküler direncin, döllenmeden hemen sonradüşmesidir.