Facebook

Sözlük

striking

adjective

Türkçe'si dikkat çekici, çarpıcı
Tür adjective
Örnek Cümle
In Muslim architecture, the dome is a striking feature and is used to form a contrast with the graceful minarets.
İslam Mimarisi'nde kubbe çarpıcı bir özelliktir ve zarif minarelerle bir tezat oluşturmak için kullanılır.