Facebook

Sözlük

stroke

noun

Türkçe'si felç; vuruş
Tür noun
Örnek Cümle
Exposure to mercury may increase the risk of heart disease and stroke in men.
Cıvaya maruz kalmak, erkeklerde kalp hastalığı ve felce yol açabilir.