Facebook

Sözlük

strong

adjective

Türkçe'si güçlü, sağlam; demli, sert
Tür adjective
Örnek Cümle
We feel mentally strong to tackle the different situations that we experience.
Deneyimlediğimiz farklı durumların üstesinden gelmek için zihinsel olarak güçlü hissederiz.