Facebook

Sözlük

strong

adjective

Türkçe'si güçlü, sağlam; demli, sert
Tür adjective
Örnek Cümle
A secure mother-child relationship is of great significance in order for the child to develop a strong personality.
Güvenli bir anne-çocuk ilişkisi, çocuğun güçlü bir kişilik geliştirebilmesi bakımından çok önemlidir.