Facebook

Sözlük

strong

adjective

Türkçe'si güçlü, sağlam; demli, sert
Tür adjective
Örnek Cümle
Despite these objections raised in the Senate, there are strong arguments in favour of both sanctions and bombing.
Senato’da yapılan bu itirazlara karşın, hem yaptırımlar hem de bombardıman lehinde güçlü görüşler bulunmaktadır.