Facebook

Sözlük

strongly

adverb

Türkçe'sison derece,şiddetle
Türadverb
Örnek Cümle
The convict strongly denied that he’d taken antiquities abroad illegally, but all the evidence was against him.
Mahkum, yasa dışı yollarla yurt dışına antika parçalar çıkardığını şiddetle inkar etti ama bütün deliller onun aleyhineydi.