Facebook

Sözlük

structural

adjective

Türkçe'siyapısal
Türadjective
Örnek Cümle
Computed tomography isn't often used in diagnosing heart disease; but, it detects structural abnormalities of the heart.
Bilgisayarlı tomografi sıklıkla kalp hastalıklarının teşhisinde kullanılmaz; fakat kalpteki yapısal bozuklukları ortaya çıkarır.

Alternatif öneriler:

infrastructuralstructurally