Facebook

Sözlük

structure

verb

Türkçe'sidüzenlemek,yapılandırmak
Türverb
Örnek Cümle
Science both improves the structure of society and helps man to gain increasing control over his environment.
Bilim hem toplumun yapısını değiştirir hem de insanın çevresi üzerinde denetiminin artmasına katkıda bulunur.

noun

Türkçe'siyapı,bina
Türnoun
Örnek Cümle
Chewing destroys the structure of the food mechanically, while the saliva starts breaking down the food chemically.
Tükürük besini kimyasal olarak parçalamaya başlarken çiğneme besinin yapısını mekanik olarak bozar.