Facebook

Sözlük

student

noun

Türkçe'siöğrenci
Türnoun
Örnek Cümle
A new student feels lonely at first but he soon makes friends.
Yeni bir öğrenci başlangıçta yalnızlık duyar ama kısa sürede arkadaş edinir.