Facebook

Sözlük

study

verb

Türkçe'si çalışmak; okumak; araştırmak
Tür verb
Örnek Cümle
The study has shown that exercise promotes mental health and reduces symptoms of depression.
Çalışma, egzersizin zihinsel sağlığı ilerlettiğini ve depresyon belirtilerini azaltığını göstermiştir.

noun

Türkçe'si çalışma,öğrenme
Tür noun
Örnek Cümle
With the Renaissance, thinkers began to free themselves from the domination of the Church and study the world independently.
Rönesans’la birlikte, düşünürler kendilerini kilisenin tahakkümünden kurtarmaya ve böylelikle dünyayı tarafsız bir biçimde incelemeye başladı.

Alternatif öneriler:

case studypilot study