Facebook

Sözlük

study

verb

Türkçe'si çalışmak; okumak; araştırmak
Tür verb
Örnek Cümle
The Old English language, also called Anglo-Saxon, can only be read today by those who have made a special study of it.
Anglo-Sakson adı da verilen eski İngiliz dili, bugün sadece, bu dilin özel öğrenimini görmüş olanlar tarafından okunabilmektedir.

noun

Türkçe'si çalışma,öğrenme
Tür noun
Örnek Cümle
With the Renaissance, thinkers began to free themselves from the domination of the Church and study the world independently.
Rönesans’la birlikte, düşünürler kendilerini kilisenin tahakkümünden kurtarmaya ve böylelikle dünyayı tarafsız bir biçimde incelemeye başladı.

Alternatif öneriler:

case studypilot study