Facebook

Sözlük

subconscious

adjective

Türkçe'si bilinçaltında olan
Tür adjective
Örnek Cümle
Imagery is a procedure by which the subconscious mind works more effectively with images along with feelings than it will with numbers and words.
Betimleme, bilinçaltı zihninin rakamlar ve kelimelerden ziyade daha çok hislerle birlikte imgelerle etkili bir şekilde ilerleyen bir süreçtir.

Alternatif öneriler:

sub-disciplinesub-humid