Facebook

Sözlük

subject

adjective

Türkçe'si maruz kalabilir
Tür adjective
Örnek Cümle
It is one thing, however, to know a language in general and another to have a special knowledge of a particular subject.
Bununla birlikte bir dili genel olarak bilmek başka, kendine özgü bir konuda uzmanlık bilgisine sahip olmak başka şeylerdir.

verb

Türkçe'si maruz bırakmak, boyun eğdirmek
Tür verb
Örnek Cümle
It is one thing, however, to know a language in general and another to have a special knowledge of a particular subject.
Bununla birlikte bir dili genel olarak bilmek başka, kendine özgü bir konuda uzmanlık bilgisine sahip olmak başka şeylerdir.

noun

Türkçe'si konu; ders; özne
Tür noun
Örnek Cümle
In this latter sense, realism defines a literary method, a philosophical and political attitude, and a particular kind of subject matter.
yüzyılda, kabaca yüzyılın ortalarından son on yılına, yerine doğalcılık geçinceye değin uzanan, Fransa, İngiltere ve Amerika'da egemen romanda odaklanan, romantizme hiç değilse bir ölçüde tepki olarak ortaya çıkan akımla sınırlamak gerekir.

Alternatif öneriler:

sub-disciplinesub-humid