Facebook

Sözlük

subject

adjective

Türkçe'si maruz kalabilir
Tür adjective
Örnek Cümle
It is only possible to give a brief outline of the subject here.
Burada konunun ancak kısaca ana hatları verilebilir.

verb

Türkçe'si maruz bırakmak, boyun eğdirmek
Tür verb
Örnek Cümle
The recording of data may be subject to emotional interference and should be carefully checked.
Verilerin kaydedilmesinde duygular işe karışabilir, bu nedenle konu dikkatle denetlenmelidir.

noun

Türkçe'si konu; ders; özne
Tür noun
Örnek Cümle
One of the biggest indicators revealing communication problems is staying away from a particular subject matter with your partner.
İletişim sorunlarını ortaya çıkaran en büyük göstergelerden birisi, eşiniz ile belirli bir konudan uzak durmaktır.

Alternatif öneriler:

sub-disciplinesub-humid