Facebook

Sözlük

subject

adjective

Türkçe'simaruz kalabilir
Türadjective
Örnek Cümle
It is only possible to give a brief outline of the subject here.
Burada konunun ancak kısaca ana hatları verilebilir.

verb

Türkçe'simaruz bırakmak, boyun eğdirmek
Türverb
Örnek Cümle
The recording of data may be subject to emotional interference and should be carefully checked.
Verilerin kaydedilmesinde duygular işe karışabilir, bu nedenle konu dikkatle denetlenmelidir.

noun

Türkçe'sikonu; ders; özne
Türnoun
Örnek Cümle
One of the biggest indicators revealing communication problems is staying away from a particular subject matter with your partner.
İletişim sorunlarını ortaya çıkaran en büyük göstergelerden birisi, eşiniz ile belirli bir konudan uzak durmaktır.