Facebook

Sözlük

subject

adjective

Türkçe'si maruz kalabilir
Tür adjective

verb

Türkçe'si maruz bırakmak, boyun eğdirmek
Tür verb

noun

Türkçe'si konu; ders; özne
Tür noun
Örnek Cümle
Although whether or not saccharin is safe has been the subject of controversy since the 1970s, many people still use it as a substitute for sugar.
Sakarinin güvenli olup olmadığı 197O’lerden beri tartışma konusu olsa da, hala pek çok kişi şeker yerine onu kullanmaktadır.

Alternatif öneriler:

sub-disciplinesub-humid