Facebook

Sözlük

subsequent

adjective

Türkçe'si sonraki,izleyen
Tür adjective
Örnek Cümle
The subsequent essential aspect to improve reminiscence and focus is the ability of good pondering.
Hatırlamayı ve odaklanmayı geliştirmek için takip eden gerekli özellik iyi düşünme becerisidir.

Alternatif öneriler:

sub-disciplinesub-humid