Facebook

Sözlük

substance

noun

Türkçe'si madde
Tür noun
Örnek Cümle
The disease is due to a substance in the blood of the patient.
Hastalık, hastanın kanındaki bir maddeden ileri gelmektedir.

Alternatif öneriler:

sub-disciplinesub-humid