Facebook

Sözlük

substance

noun

Türkçe'si madde
Tür noun
Örnek Cümle
When scientists realized that DNA is the substance that determines heredity, they wanted to understand its structure.
Bilim adamları DNA'nın kalıtımı belirleyen madde olduğunu fark edince, onun yapısını anlamak istediler.

Alternatif öneriler:

sub-disciplinesub-humid