Facebook

Sözlük

substantial

adjective

Türkçe'si önemli
Tür adjective
Örnek Cümle
In Britain the government is under pressure from the media to make substantial cuts in public expenditure.
İngilterede’ki hükümet, kamu harcamalarında önemli kesintiler yapması için basın-yayın organlarının baskısı altındadır.

Alternatif öneriler:

sub-disciplinesub-humid