Facebook

Sözlük

substantially

adverb

Türkçe'si önemli derecede
Tür adverb
Örnek Cümle
In the article it is emphasized that world grain production has begun to fall substantially in recent years.
Makalede, dünya tahıl üretiminin son yıllarda önemli ölçüde düşmeye başladığı vurgulanmaktadır.

Alternatif öneriler:

sub-disciplinesub-humid