Facebook

Sözlük

substitute for

phrasal verb

Türkçe'siyerini almak
Türphrasal verb
Örnek Cümle
Although whether or not saccharin is safe has been the subject of controversy since the 1970s, many people still use it as a substitute for sugar.
Sakarinin güvenli olup olmadığı 197O’lerden beri tartışma konusu olsa da, hala pek çok kişi şeker yerine onu kullanmaktadır.

Alternatif öneriler:

substitutesubstitution