Facebook

Sözlük

substitute for

phrasal verb

Türkçe'siyerini almak
Türphrasal verb
Örnek Cümle
A certain amount of data on the source-language message can usually be secured from dictionaries, commentaries, and tecnical treatises, but there is no substitute for through mastery of the receptor language.
Kaynak dildeki iletiyle ilgili bilgiler çoğunlukla bir ölçüde sözlüklerden, yorumlardan,teknik yazılardan çıkarılabilir ama alıcı dildeki ustalığın yerini tutabilecek hiçbir şey yoktur.

Alternatif öneriler:

substitutesubstitution