Facebook

Sözlük

substitute

verb

Türkçe'si vekâlet etmek, yerine kullanmak
Tür verb
Örnek Cümle
A certain amount of data on the source-language message can usually be secured from dictionaries, commentaries, and tecnical treatises, but there is no substitute for through mastery of the receptor language.
Kaynak dildeki iletiyle ilgili bilgiler çoğunlukla bir ölçüde sözlüklerden, yorumlardan, teknik yazılardan çıkarılabilir ama alıcı dildeki ustalığın yerini tutabilecek hiçbir şey yoktur.

noun

Türkçe'si yedek, temsilci
Tür noun
Örnek Cümle
Although whether or not saccharin is safe has been the subject of controversy since the 1970s, many people still use it as a substitute for sugar.
Sakarinin güvenli olup olmadığı 197O’lerden beri tartışma konusu olsa da, hala pek çok kişi şeker yerine onu kullanmaktadır.

Alternatif öneriler:

sub-disciplinesub-humid