Facebook

Sözlük

successful

adjective

Türkçe'sibaşarılı
Türadjective
Örnek Cümle
Teachers and school communities must address the greatest hindrance to students becoming successful learners.
Öğretmenler ve okul toplumu, öğrencilerin başarılı olmalarına en büyük engelle ilgilenmeliler.