Facebook

Sözlük

successful

adjective

Türkçe'si başarılı
Tür adjective
Örnek Cümle
The case of Thailand shows why family planning programs have been successful in many countries.
Tayland'ın durumu aile planlama programlarının neden bir çok ülkede başarılı olduğunu göstermektedir.