Facebook

Sözlük

successful

adjective

Türkçe'si başarılı
Tür adjective
Örnek Cümle
There is no doubt that strong leadership is essential for a successful team.
Güçlü liderliğin, başarılı bir takım inceliğin gerekli olduğuna hiç şüphe yoktur.