Facebook

Sözlük

such as

prepositional phrase

Türkçe'siörneğin,...gibi
Türprepositional phrase
Örnek Cümle
The Security Council is one of the few international bodies for tackling global threats, such as the spread of weapons of mass destruction.
Güvenlik Konseyi, kitle imha silahlarının yayılması gibi küresel tehditlerle baş edebilecek birkaç uluslararası kuruluştan biridir.