Facebook

Sözlük

such as

prepositional phrase

Türkçe'si örneğin, ...gibi
Tür prepositional phrase
Örnek Cümle
Very simply put, management development includes development of skills such as planning, organising, leading and developing resources.
Basitçe söylemek gerekirse, yönetim geliştirme planlama, organize etme, liderlik ve gelişim kaynakları gibi gelişim becerilerini içermektedir.