Facebook

Sözlük

such

adverb

Türkçe'si böyle, bu tür
Tür adverb
Örnek Cümle
Such a bimetallic strip is used in central heating systems.
Bu tür iki metalli çubuk merkezi ısıtma sistemlerinde kullanılır.