Facebook

Sözlük

such

adverb

Türkçe'si böyle, bu tür
Tür adverb
Örnek Cümle
Whereas the freedom of the press in America is guaranteed by the First Amendment to the Constitution, the British press has never enjoyed such a right.
Amerika’da basın özgürlüğü, Birinci Anayasa Değişikliği ile güvence altına alındığı halde, İngiliz basını hiçbir zaman böyle bir hakka sahip olmamıştır.