Facebook

Sözlük

such

pronoun

Türkçe'siböyle
Türpronoun
Örnek Cümle
It must be a great pleasure to work in an office with such a nice view.
Bu kadar güzel manzaralı bir büroda çalışmak çok zevkli olmalı.

adverb

Türkçe'siböyle, bu tür
Türadverb
Örnek Cümle
Vomiting can be a symptom of many different diseases or may arise in situations that upset the body's equilibrium, such as air and sea travel.
Kusma pek çok değişik hastalığın bir semptomu olabilir veya uçak ve deniz yolculuğu gibi vücudun dengesini bozan durumlarda meydana gelebilir.