Facebook

Sözlük

such

adverb

Türkçe'siböyle, bu tür
Türadverb
Örnek Cümle
Global warming is such a problem that it is necessary to deal with all its aspects, which includes the politics.
Küresel ısınma, öyle bir sorundur ki siyaseti de içeren tüm yanlarını ele almak gerekmektedir.