Facebook

Sözlük

suffer from

phrasal verb

Türkçe'si (acı) çekmek, -den mustarip olmak, yaşamak
Tür phrasal verb
Örnek Cümle
Most people in poor countries suffer from malaria, AIDS, tuberculosis and many diseases lesser knownin rich countries, since their governments cannotafford the prices drug companies want.
Yoksul ülkelerdeki çoğu insan, sıtma, AIDS, veremile zengin ülkelerde daha az bilinen birçok hastalıkçekmektedir; çünkü, hükümetleri, ilâç şirketlerininistediği fiyatları karşılayamamaktadır.