Facebook

Sözlük

suffer

verb

Türkçe'si (acı) çekmek, -den mustarip olmak, yaşamak
Tür verb
Örnek Cümle
People suffering with diabetes suffer with weakness, fatigue, pain in legs, body ache and polyuria generally.
Şeker hastası insanlar, güçsüzlük, yorgunluk bacaklarda ağrı, vücut ağrısı ve genellikle polüiri çekerler.