Facebook

Sözlük

suffer

verb

Türkçe'si(acı) çekmek,-den mustarip olmak,yaşamak
Türverb
Örnek Cümle
Most people in poor countries suffer from malaria, AIDS, tuberculosis and many diseases lesser knownin rich countries, since their governments cannotafford the prices drug companies want.
Yoksul ülkelerdeki çoğu insan, sıtma, AIDS, veremile zengin ülkelerde daha az bilinen birçok hastalıkçekmektedir; çünkü, hükümetleri, ilâç şirketlerininistediği fiyatları karşılayamamaktadır.