Facebook

Sözlük

suffering

noun

Türkçe'siacı,keder
Türnoun
Örnek Cümle
When animals are used for research purposes, it is not the taking of life that people object to, but the suffering that is caused.
Hayvanlar araştırma amacıyla kullanıldığında insanların karşı çıktığı, can alınması değil, sebep olunan acıdır.